Försäljning

FÖRSÄLJNING AV BOSTÄDERNA
Bostäderna förmedlas av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Göteborg Öster
Telefon 031-788 18 30, www.lansfast.se, Östra Hamngatan 32, Göteborg

ANSVARIGA MÄKLARE:
SASA SEKULIC
Reg. Fastighetsmäklare
Tel: 031-788 18 34, Mobil: 0735-18 88 64, sasa.sekulic@lansfast.se

TOMAS AKYOL
Reg. Fastighetsmäklare
Tel: 031-788 18 37, Mobil: 0735-33 08 62, tomas.akyol@lansfast.se

INSATS OCH MÅNADSAVGIFTER
Insats och månadsavgifter framgår av prislistan eller den ekonomiska planen.

OSÅLDA LÄGENHETER
Om det eventuellt finns osålda lägenheter på avräkningsdagen, förvärvas dessa av Järngrinden. Bostadsrättsföreningen kommer därmed inte att drabbas av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

ÖVRIGA VILLKOR
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och av andra handlingar, såsom bostadsrättsföreningens stadgar. Stadgarna får du i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet.

BO I BOSTADSRÄTT
Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper rätten att nyttja bostaden. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar tillsamman hela fastigheten. De vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och garaget. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, Bostadsrättslagen.

MEDLEMSKAP
Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten. Nya medlemmar skall godkännas av föreningens styrelse. Föreningen kan inte neka någon utan mycket goda skäl. Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden.

EKONOMISK PLAN
Eftersom en nybildad förening ännu inte har någon årsredovisning får man istället läsa den ekonomiska planen. Den skall enligt lag innehålla en ekonomisk sammanställning och en prognos över kostnaderna de sex första åren samt år elva. Den innehåller också en teknisk beskrivning av fastigheten.

FÖRVALTNING
Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av Helgusgruppen under de två första åren.

STYRELSE
Du och dina grannar bestämmer själva över era bostäder och ert bostadsområde genom den styrelse ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman. Fram till den första föreningsstämman efter inflyttningen sköter en interimsstyrelse verksamheten. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra.

BOENDEKOSTNADER
När du köper din bostadsrätt av oss betalar du ett pris enligt gällande prislista. När du sedan har flyttat in i din lägenhet betalar du en månadsavgift som skall täcka din lägenhetsandel av föreningens kostnader, såsom räntor och amorteringar på lån samt drift och underhåll. Genom ditt medlemskap i föreningen har du själv stora möjligheter att påverka ditt boende. Tillsammans med övriga medlemmar har du inflytande även över förvaltning och drift. Du bor till självkostnadspris i din egen bostadsrättslägenhet.

HEMFÖRSÄKRING
Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättsinnehavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även vitvaror, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.

Fler fördelar vid köpet

DÄRFÖR SKA DU KÖPA NYTT
Det är stor skillnad på nytt och begagnat. Väljer du en begagnad bostad istället krävs det oftast en renovering för att du ska trivas. Tänk också på att när du köper en nyproducerad lägenhet blir det aldrig någon budgivning. Lägenhetens pris är satt från början och det är det angivna priset som gäller vid försäljningen. Med andra ord är det enkelt att göra en boendekalkyl som håller!

GLADA GRANNAR
En annan fördel – utöver att du får en fin och fräsch bostad – är att alla flyttar in samtidigt. Det är lätt att lära känna dina grannar och få nya bekanta. Alla boende månar dessutom om hela huset och vill hålla snyggt, rent och helt. Alla har också möjlighet att vara med och påverka.

All information om Ekbäcken är preliminär. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, leverantörsbyten och tryckfel.