Bra att veta

Att köpa bostadsrätt

1. INTRESSEANMÄLAN
När du hittat en lägenhet som du är intresserad av skicka då en intresseanmälan till mäklaren via hemsidan, telefon eller e-post. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig, för att gå igenom all information i lugn och ro.

2. BOKNINGSAVTAL
När du bestämt dig för lägenheten skrivs ett bokningsavtal. I samband med undertecknandet betalas en bokningsavgift på 20.000 kr. Om du ångrar dig betalas hela bokningsavgiften tillbaka, minus en administrativ avgift på 7.000 kr.

3. FÖRHANDSAVTAL
När bostadsrättsföreningen är bildad och godkänts av Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal och ytterligare 80.000 kr av priset betalas. Bokningsavgift samt förhandsavgift avräknas på slutlikviden.

4. TILLVALSPROGRAM
När det blir dags att göra dina tillval i lägenheten kommer du att få information i god tid.

5. UNDER BYGGETS GÅNG
Under byggtiden har vi visningar och möten, där du kan se huset växa upp och får möjlighet att träffa dina nya grannar.

6. BESIKTNING
Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning och en efterbesiktning av lägenheten. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera inredningsval.
Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år.

Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år.

7. SLUTBETALNING
Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen. Senast på tillträdelsedagen skall full slutlikvid och eventuella tillval vara betalda och i samband med detta får du dina nycklar till lägenheten.

8. INFLYTTNING
Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Inflyttning beräknas ske under våren 2019.

All information om Ekbäcken är preliminär. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, leverantörsbyten och tryckfel.